ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NETVOR

Společnost NETVOR s.r.o., se sídlem Sokolovská 81/55, Praha 8 – Karlín, 186 00, Česká republika, IČ 02773503 ("NETVOR" nebo "my") se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") mají za cíl informovat vás, jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat, když interagujete s naším softwarem, webovými stránkami a dalšími službami nebo produkty, včetně zpravodajů, materiálů ke stažení, webinářů, konferencí a dalších akcí ("Služby"), jak tyto osobní údaje používáme a jaká jsou práva související s naším zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud projevíte zájem o naše služby, zaregistrujete se k nim nebo je používáte, pokud pracujete pro našeho klienta, pokud se u nás ucházíte o práci nebo pokud jste naším dodavatelem, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

(1) Jaké osobní údaje shromažďujeme

Shromažďujeme a zpracováváme (i) vaši e-mailovou adresu a další údaje, které nám poskytnete při dotazování, podávání žádostí nebo používání našich služeb (například vyplněním kontaktního formuláře) nebo při ucházení se o práci u nás, a (ii) informace o tom, jak spolupracujeme s vámi nebo vaším zaměstnavatelem.

(2) Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro následující účely:
(A) Poskytování služeb, o které jste požádali, a vyjednávání podmínek těchto služeb. Pokud například použijete náš kontaktní formulář, můžeme sledovat, zda vám budeme nápomocni. Jedná se o náš oprávněný zájem a může se jednat o nezbytný krok před uzavřením smlouvy. Jako další příklad, Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, budeme vám zasílat aktualizace o NETVOR, službách, našich partnerech a jejich službách. Děláme to proto, abychom splnili vaši objednávku.
(B) Poskytování služeb, o které váš zaměstnavatel požádal. Pokud jste například kontaktní osobou svého zaměstnavatele, pracujeme s vašimi kontaktními údaji. Je naším oprávněným zájmem poskytovat Služby Vašemu zaměstnavateli.
(C) K propagaci a zlepšování našich služeb. Pokud používáte naše služby, například pokud se zaregistrujete na akci, můžeme vám čas od času zasílat aktualizace týkající se takové události nebo našich podobných služeb. To platí i v případě, že se nepřihlásíte k odběru newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Pokud se zúčastníte naší akce, můžeme pro naši propagaci použít fotografie a videa pořízená během akce. Naším oprávněným zájmem je propagovat a zlepšovat naše služby.
(D) K ochraně našich práv. Pokud nám například udělíte licenci na svou práci jako náš dodavatel, musíme si vaše údaje ponechat. Je naším oprávněným zájmem chránit naše práva.
(E) Projednat a vyjednat s námi vaše potenciální zaměstnání.
(F) Ke splnění našich zákonných povinností. Pokud se například odhlásíte z odběru zpravodajů, musíme tyto informace uchovávat.
(G) Plnění a spotřebovávání smlouvy s vámi jako naším dodavatelem

(3) Jak dlouho používáme vaše osobní údaje

Pro (A): Dokud se neodhlásíte ze služby nebo nám jinak neupozorníte, že již nemáte o služby zájem.
Pro (B): Dokud se váš zaměstnavatel neodhlásí ze služby nebo ji nepřestane používat, nebo dokud se nedozvíme, že jste opustili zaměstnavatele.
Pro (C) a (D): Dokud oprávněný zájem netrvá a neumožňuje takové zpracování.
Pro (E): Dokud s námi neprojednáme nebo nevyjednáme vaše potenciální zaměstnání, nejdéle však 6 měsíců od vaší poslední komunikace s námi.
Pro (F): Dokud zákonná povinnost nevydrží.
Pro (G): Dokud nezůstanete naším dodavatelem.

(4) Předávání údajů

Vaše údaje zpracovává společnost NETVOR jako správce údajů a dodavatelé různých služeb společnosti NETVOR jako zpracovatelé údajů. NETVOR zpracovává Vaše údaje v EU, ale naši zpracovatelé mohou Zpracovávat Vaše osobní údaje i ve třetích zemích. Pokud osobní údaje předáme mimo EU, budou chráněny podle standardních doložek nebo podle ujednání Privacy Shield. Podrobné informace o těchto nástrojích jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

(5) Vaše práva

Podle zákonů o ochraně osobních údajů máte různá práva: V rozsahu stanoveném platnými zákony o ochraně osobních údajů, zejména GDPR, můžete od nás požádat o přístup ke svým údajům (informace o tom, jaké vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak s nimi pracujeme), můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů (to znamená, že údaje nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat), můžete požádat o opravu a výmaz údajů (vždy pokud jsou splněny zákonné podmínky) a můžete vznést námitku proti zpracování a uplatnit své právo na přenositelnost údajů. Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů - nejjednodušší způsob je poslat nám e-mail na info@netvor.co a my vám rádi pomůžeme při uplatňování vašich práv. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, máte právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu.

Námitky proti zpracování: Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete je odmítnout. Můžete buď použít odkaz pro odhlášení v zápatí každého zpravodaje, nebo nám můžete zaslat námitku e-mailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme vám zasílat informační bulletiny. Můžete také odmítnout jiné zpracování na základě oprávněného zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažný a kvalifikovaný oprávněný důvod pro zpracování.